The following two tabs change content below.
Francisco Cuntín Cortés

Francisco Cuntín Cortés

Expert comunicare, organizare evenimente și relație mass media at Diaspora Restart

Parteneriatul care implementeaza acest proiect este condus de Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania 

(www.smeprojects.ro, www.cnipmmr.ro)

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) este o confederatie patronala de utilitate publica si detine reprezentativitate la nivel national, având în prezent 8 federatii regionale, care acopera fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României si 102 filiale teritoriale. CNIPMMR detine o importanta expertiza în elaborarea si implementarea proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile, însumând pâna în prezent cel putin 60 de proiecte încheiate cu succes. De asemenea, CNIPMMR are o importanta implicare în promovarea antreprenoriatului si a masurilor active de ocupare, având calitatea de beneficiar/partener în cadrul a cel putin 10 proiecte POSDRU 2007-2013.

CNIPMMR este furnizor autorizat de formare profesionala pentru cursul de Competente antreprenoriale si pentru servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca.

CNIPMMR desfasoara activitati pentru sustinerea si promovarea IMM-urilor atât la nivel national cât si european, fiind afiliat la UEAPME – Uniunea Europeana a Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Artizanatului si WASME – Asociatia Mondiala a IMM-urilor.

Din parteneriat fac parte:

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) este o organizatie non-profit, non-guvernamentala, de utilitate publica care activeaza conform Legii 315/2004 si este desemnata si acreditata ca Organism Intermediar pentru gestionarea in Regiunea Nord-Est a POR 2007-2013, POSCCE si POR 2014-2020. ADR Nord-Est, in calitate de aplicant (lider de proiect) sau partener, a derulat numeroase proiecte internationale implementate in perioada 2002-2015, proiecte prin care s-au atras peste 3.95 milioane de Euro pentru a desfasura activitati in domeniul dezvoltarii economico-sociale a Regiunii Nord-Est, inovare, turism, educatie, antreprenoriat si incurajarea parteneriatelor. In domeniul dezvoltarii si stimularii antreprenoriatului, ADR NE a derulat 4 proiecte în care a consiliat 865 persoane privind aspecte care vizeaza implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM-urilor.

Global Commercium Development SRL

SC Global Commercium Development este furnizor autorizat / acreditat de formare profesionala, de servicii de informare si consiliere, de servicii de mediere pe piata muncii si de servicii sociale conform prevederilor legale în vigoare. Are experienta in dezvoltare antreprenoriala: formare, planuri de afaceri, monitorizare firme, experienta importanta in scrierea si implementarea proiectelor dedícate resurselor umane, fiind implicat ca beneficiar sau partener in 27 proiecte finantate prin POSDRU in perioada 2009-2015, numarul participantilor (someri, inactivi, angajati) la programele de formare (perfectionare, initiere si calificare), fiind de 4511 persoane, cu o pondere de certificare de 95%. Programele de formare pentru competente civice, manageriale si antreprenoriale au fost cuprinse in majoritatea proiectelor, acestea finalizandu-se pe partea practica cu planuri de actiune locale, propuneri de planuri de afaceri pentru ideile identificate si conturate cu expertii/ formatorii pe antreprenoriat.

Fundatia Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani

Fundatia CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Români) este o comunitate de experti, un laborator de idei si o platforma de actiune pentru dezvoltarea economica si consolidarea democratica a României. Fundatia CAESAR reuneste experti din întreaga lume selectati pe baza rezultatelor remarcabile din cariera lor academica si profesionala.

Expertii Fundatiei CAESAR din tara si din diaspora ofera idei si solutii concrete în domeniile de importanta strategica pentru viitorul României.

Fundatia CAESAR lucreaza prin proiectele sale la dezvoltarea sustenabila a României, si în acelasi timp promovarea intereselor si imaginea tarii la nivel global. Fundatia deruleaza programe de curatoriat, diseminare de informatii, si consultanta pentru factorii de decizie, în acelasi timp pastrând un dialog strategic permanent cu institutiile statului si membri diasporei.

Programe si activitati:

  • MeMo CAESAR – newsletter analitic cu stiri despre România din presa internationala
  • CAESAR Executive Education – programe de training pentru functionari publici si manageri
  • Council of Romania (CoR) – retea de Cluburi în centre globale esentiale, cu scopul promovarii intereselor României prin relatii bilaterale si multilaterale
  • Sondaje CAESAR în comunitatea afiliata si diaspora (ex: Sondaj privind intentiile antreprenoriale ale românilor din diaspora)
  • Colocvii CAESAR – conferinte pe subiecte de interes pentru dezvoltarea României, cu participarea Membrilor CAESAR, a altor experti din domeniu si a factorilor de decizie (ex: Raport Smart Diaspora+)
  • Forumul CAESAR – eveniment anual cu participanti din tara si diaspora

Método Estudios Consultores SLU

Método este o firma de consultanta internationala (cu sedii in Romania, Columbia, Panama, Peru si Mexic) specializata in oferirea de solutii de formare continua, cercetare si analiza in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, asistenta tehnica pentru scrierea si managementul de proiecte, orientare si servicii menite sa sprijine activitatea administratiei publice si a organizatiilor private.

Experienta noastra include:

  • formare prin e-learning, blended-learning si formare clasica-peste 9 ani de experienta, peste 150000 de cursanti si peste 200 de proiecte in acest sens, in Spania, America Latina si Europa de Est.
  • cercetari si studii de piata in domeniul ocuparii si incluziunii-atat in proiectele de referinta POSDRU.
  • asistenta tehnica in implementare, pentru institutii publice, pentru proiecte de infrastructura si de dezvoltare a capitalului uman.
  • dezvoltarea de solutii tehnice (e-learning, gestiune a resurselor, software specializat analiza, platforma de consiliere si evaluare a competentelor, etc)-consultanta pentru dezvoltare de proiecte, de business, consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului.

Experienta noastra cuprinde totodata organizarea de vizite de studii si transferul de bune practici transnationale pentru dezvoltare si inovare in servicii de ocupare, metode si tehnici de formare a angajatilor si a somerilor, dar si in stimularea spiritului antreprenorial.