The following two tabs change content below.
Francisco Cuntín Cortés

Francisco Cuntín Cortés

Expert comunicare, organizare evenimente și relație mass media at Diaspora Restart

Începând cu data de 19 septembrie şi având o durată de 3 ani, se lansează proiectul Diaspora ReSTART. Obiectivul său îl constituie promovarea antreprenoriatului, pentru a sprijini românii cu spirit antreprenorial din Diaspora pentru a-şi înfiinţa întreprinderi în România, contribuind la dezvoltarea mediului antreprenorial local.

În acest scop se va furniza un program de educaţie antreprenorială, asistenţă şi finanţare pentru implementarea unor planuri de afaceri în România, la care vor participa 400 de persoane de naţionalitate română, care au rezidenţă în Diaspora globală.

Antreprenoriat în România

Proiectul Diaspora ReSTART va contribui, prin intermediul formării online în domeniul antreprenoriatului, la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale românilor din Diaspora, care doresc să se întoarcă în ţara lor de origine pentru a-şi dezvolta propria afacere.

Odată instruiţi, participanţii îşi vor putea prezenta planurile de afaceri în cadrul unui concurs de selecţie a celor mai bune 60 de idei de afaceri, pe care le va finanţa proiectul. Totodată, se va oferi un serviciu personalizat de consiliere, consultanţă şi mentorat pentru a furniza sprijin planurilor de afaceri selecţionate şi se va monitoriza funcţionarea corectă a întreprinderilor create în cadrul acestui proiect.

Diaspora ReSTART va avea un impact major în procesul de întoarcere a experienţei româneşti în ţară, stimulând spiritul antreprenorial şi creând noi locuri de muncă. În acest fel, românii formaţi în Spania şi în restul lumii au oportunitatea de a folosi cunoştinţele şi experienţele dobândite în Diaspora şi de a le pune în practică în propria lor ţară.

Proiectul se adresează în special românilor din Spania, Regatul Unit, Germania şi Franţa, însă se pot înscrie şi români rezidenţi în celelalte ţări europene şi la nivel global.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi va fi implementat în România de către un parteneriat cu următoarea structură:

Pentru mai multe informaţii sau pentru a te înregistra, apasă aici: PARTICIPA IN PROIECT