The following two tabs change content below.
Francisco Cuntín Cortés

Francisco Cuntín Cortés

Expert comunicare, organizare evenimente și relație mass media at Diaspora Restart

Săptămâna trecută, Metodo Estudios Consultores a lansat cursurile de formare online prevăzute în activitatea 3 din proiectul Diaspora ReStart POCU/89/3/7/107561, inițiativă la care Metodo participă în calitate de partener. Vineri au inceput cursurile două grupe 25 de persoane, iar astăzi va începe formarea o nouă grupă de 24 de persoane. Toți cei 74 de cursanți vor beneficia de tutorat și cursuri moderate de trei profesori, prin intermediul instrumentelor de formare online.

Acest program de formare, cu durata de 50 de ore, îi va oferi cursantului cunoștințele și abilitățile specifice necesare pentru a începe o afacere în România. Cursul va permite, printre altele, aprofundarea aspectelor metodologice necesare pentru elaborarea unui plan de afaceri, acesta din urmă reprezentând proiectul final pe care cursantul trebuie să îl prezinte în cadrul concursului pentru a obține un rezultat favorabil din partea comisiei de evaluare a planurilor de afaceri.

Planurile de afaceri prezentate de participanții în proiectul Diaspora ReStart vor reflecta principalele aspecte ale afacerii pe care aceștia doresc să o inițieze. Planul de afaceri va trebui să descrie clar, pe lângă scopurile și obiectivele pe termen lung care se dorește să se atingă, următoarele puncte: strategia de implementare a planului, o analiză SWOT, o schemă organizațională și politica de resurse umane, principalele produse/servicii, o analiză de piață și o analiză a concurenței, strategia de marketing și previziunea financiară a afacerii.

Durata aproximativă a acestui proces de formare este de trei luni. Pe parcursul acestei perioade, evaluarea competențelor asimilate se va realiza online și progresiv, și se va finaliza cu prezentarea planului de afaceri menționat mai sus, a cărui evaluare va permite selecția a 60 de antreprenori și a ideilor de afaceri ale acestora, urmând să primească sprijin financiar prin ajutorul de minimis.

În următoarele săptămâni, alți cursanți se vor înscrie în procesul de formare, până când se va atinge numărul de 400 de persoane care vor beneficia de cursuri formare în vederea dezvoltării abilităților și aptitudinilor de bază necesare pentru a aborda orice proiect antreprenorial.