The following two tabs change content below.
Francisco Cuntín Cortés

Francisco Cuntín Cortés

Expert comunicare, organizare evenimente și relație mass media at Diaspora Restart

Vinerea trecută, pe 23 noiembrie, un grup de români din diaspora au urmărit cu atenție explicațiile primite în cadrul evenimentului realizat pentru proiectul “Diáspora ReStart”, pe care Método Estudios Consultores l-a organizat la Hotelul Axis din Vigo. La întânlire a participat Managerul de proiect al Consiliului Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), beneficiarul principal al proiectului.

Evenimentul a început la ora 19:30 cu prezentarea proiectului de către Oana Bara, care a explicat, în termeni generali, în ce constă proiectul și care sunt etapele premergătoare de parcurs pentru a ajunge la finanțarea proiectelor antreprenoriale.

În continuare a luat cuvântul María Pérez, în calitate de responsabil Método în proiect, aceasta explicând rolul asumat de Método Estudio Consultores în calitate de partener în proiect,  și, de asemenea, subliniind vasta experiență a acestei entități în formarea on-line pentru adulți și în proiecte internaționale.

Ulterior, doamna Ana Saborido, unul dintre experții în informare și selecție a grupului țintă a vorbit despre cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele interesate să participe în proiect, precum și despre documentația pe care trebuie să o prezinte pentru a verifica criteriile de eligibilitate.

După aceea a luat cuvântul Rocío Rodríguez, expert în formare antreprenorială, și a explicat care sunt caracteristicile platformei de teleformare care va fi utilizată pentru formarea antreprenorilor și care va permite studenților să se conecteze 24 de ore pe zi și prin intermediul căreia vor avea sprijinul unui tutore de formare. De asemenea s-a explicat că platforma poate fi accesată de pe diferite tipuri de dispozitive.

Ziua s-a încheiat cu un coffee break, care facilitat interacțiunea dintre vorbitori și participanți.

Este important de menționat interesul deosebit manifestat de toți participanții, care au pus vorbitorilor întrebări specifice, precum: dacă finanțarea obținută pentru a crea o companie în cadrul proiectului este compatibilă cu un alt tip de ajutor, dacă formarea antreprenorială este acreditată, cum pot dovedi experiența în domeniu etc.

Luna următoare, în decembrie, vor mai avea loc încă două evenimente, pe 12 decembrie la Barcelona și pe 13 decembrie la Valencia.